سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهروز بالی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن
سیمین اصل اسکندر – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

چکیده:

در ۲ دهه گذشته بطور تدریجی توجه مردم به حفظ کیفیت محیط زیست افزایش یافت و پدیده باززنده سازی وطراحی، سایتهای معدنی را تحت تاثیر قرارداده است. در گذشته چون باززنده سازی مطرح نبود،به نقش تخریبی فعالیتهای معدنی برروی محیط زیست نیز توجه نمی شد. اگر فعالیتهای معدنی با دقت انجام نگیرد نه تنها به محیط زیست آسیب می رساند بلکه پروژه استفاده از زمین را نیزپس از استخراج و بهره برداری با مشکل مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر عملیات باززنده سازی بدون توجه به محیط زیست، توجیه فنی و اقتصادی پیدا نخواهد کرد. از اینرو در این مقاله۱- ابتدا سعی شده تا نقش فعالیتهای معدنی بر محیط زیست (آلودگی آب،هوا،صوت،خاک و…)مورد تحلیل قرار گیرد، ۲- سپس نمونه های موردی انجام شده در سایر کشورها ارائه شده ،و۳ – بدنبال آن به بررسی فرآیند باززنده سازی معادن (ضرورت ،عوامل زیست محیطی موثر، روشهای باززنده سازی،مدیریت و…)پرداخته و۴ – در نهایت به یک نمونه موردی سایت معدنی در استان تهران(شناخت و تحلیل سایت،طراحی و احیاء سایت مذکور) اشاره شده است.