سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پارسامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی-آب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
محمدرضا حسنلو – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
وحید حسینی تودشکی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
صادق علمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی-آب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

با توجه به ادامه روند خشکسالی در ایران ، ضرورت برنامه ریزی جامع در جهت بهره برداری بهینه از منابع آبهای زیرزمینی و جایگزین نمودن آن با مهار آبهای سطحی به میزان ۵۵ درصد ،و بهره برداری مدرن (آبیاری بارانی ،قطره ای وتحت فشار) و همچنین حفظ پتانسیل آبخوان ها در سفره های آزاد و در شرایط اضطراری در سفره ای معلق و استحصال منابع آب کارستی در استان زنجان، از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است. لذا با توجه به ساختار زمین شناسی ، چینه شناسی و تکتونیک حاکم بر روند ساختار و شکل گیری درز و شکافها در جهت نفوذ بهتر رواناب ها، پیشنهاد می گردد. اجرای همزمان طرح های آبخیزداری و مرتع داری با دو روش مکانیکی و بیولوژیکی سبب بالا بردن میزان نفوذ در آکیفر ها و کاهش سرعت جریان رواناب ، نیز در طراحی و اجرای سدهای ذخیره ای و تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب مدنظر قرار گیرد. زیرا منجر به افزایش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی میشود.