سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
حمیدرضا کریم زاده – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد روحانی شهرکی –
مصطفی ترکش اصفهانی –

چکیده:

یکی ا زمسائل مهم درمناطق خشک و نیمه خشک هدررفت و فرسایش خاک به وسیله جریان باد می باشد حرکت تپه های شنی فعال علاوه بر اینکه زمینهای زراعی روستاها و شهرها را مورد هجوم قرار داده و زندگی را برای ساکنین منطقه گاه غیرممکن ساخته است کنترل بیولوژیک شنهای روان که ازجمله پایدارترین و قابل اطمینان ترین روشها می باشد را نیز بسیار مشکل می سازد به این ترتیب انجام تحقیقاتی که بتواند به نحوی به تثبیت فیزیکی شنهای روان قب لا زتثبیت بیولوژیک کمک نماید ضروری به نظر می رسد از جمله این عملیات ها روشهای شیمیایی از طریق ایجاد مالچ استکه دراین مقاله سعی شده است که ضمن بررسی ضرورت ایجاد مالچ بعنوان راهکاری جهت کنترل فرسایش بادی و تثبیت شن های روان به مقایسه و بررسی مالچ های مختلفی که تاکنون دراین زمینه استفاده شده است نیز پرداخته شود.