سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناس ارشد معدن
مهدی حسینی نژآد – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
علی فاخر – دکتری خاک
بیژن یزدانی – کارشناس عمران

چکیده:

با توجه به فشردگی سازه های سطحی مسکونی و تجاری درمناطق مرکزی شهرها امکان ایجاد بزرگ راه های سطحی در مناطق شهری با معضلات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بسیار مواجه می باشند براساس قوانین جاری کشور برای اجرای تونلهای ترافیکی نیز نیاز به تملیک مناطق سطحی دارد با توجه به اینکه هزینه تملیک در مناطق شهری بیشتر از هزینه اجرای پروژه است لذا کاهش محدوده تملیک می تواندنقش مهمی در اقتصادی کردن طرح داشته باشد بدینمنظور اجرای تونلهای بزرگ مقطع دو طبقه با تردد یک طرفه درهر طبقه می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های تملیک داشته باشد دراینمقاله نتایج بررسی دو گزینه اجرای دو تونل موازی و تونل دو طبقه از نظر فنی ا جتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است.