سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره ابتدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سمنان
سیف الله سعدالدین – استادیار دانشگاه سمنان
مجتبی شعاع الدین – کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک

چکیده:

درخطوط انتقال آب جریانهای گذرای سریع یا ضربه قوچ دراثر تغییراتی آنی سرعت سیال و بطور عمده بواسطه بازیابسته شدن ناگهانی شیرها توقف یا شروع به کارپمپها پدید می آید و سبب افزایش یا کاهش فشاردرلوله می گردد و بصورت موجی مثبت و یا منفی و با سرعتی که به سرعت موج موسوم است درطول لوله پیش می رود درسیستمهای انتقال سیالات لوله ها باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که درمقابل امواج حاصل از پدیده ضربه قوچ مقاوم بوده و خوردگی ها و صدمات به حداقل ممکن برسد مدفون کردن لوله های انعطاف پذیر از جمله پلی اتیلن با توجه به گسترش استفاده از آنها درسالهای اخیر درخاک از طریق پارامترهای مختلف اثرات متفاوتی برروی نوسانات فشاری وارد برجداره لوله دارد خاک به عنوان یک مقاومت اضافه علاوه برجداره لوله دربرابر موج فشاری ایجاد شده عمل می کند و روی شکل موج ایجاد شده و فرایند مستهلک شدن آنتاثیر می گذارد دراین تحقیق با استفاده از مدل اجزای محدود لوله و خاک و مدلسازی اندرکنش خاک – لوله توسط فنرهای الاستوپلاستیک اثردفن کردن لوله های پلی اتیلن برروی نوسانات فشاری ناشی از ضربه قوچ و تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل عمق دفن قطر و جنس خاک اطراف و … برروی این پدیده بررسی شده است.