سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید احمدی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه هرمزگان
بهزاد کلانتری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان
علیرضا اسکندری نژاد – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
امیرحسین شفیعی – دانشجوی دکتری مکانیک خاک

چکیده:

یکی از اثرات مخرب زمین لرزه برروی سازه های حائل کاهش فشار جانبی لرزه ای مقاوم در پشت دیوار است این امر موجب بروز خسارات و صدمات جبران ناپذیری می شود بنابراین برای داشتن یک طراحی ایمن و مطمئن تعیین نیروی بحرانی مقاوم در پست دیوار امری ضروری است یک روش معمول برای طراحی لرزه ای دیوار حائل این است که نیروی وارد شده به دیواردرخلال زلزله را تعیین کرده و سپس از مقاومت دیوار در برابر این نیروها اطمینان حاصل کرد. از انجایی که نحوهبارگذاری لرزه ای واقعی دیوار پیچیده است پایداری لرزه ای دیوار حائل با استفاده از روشهای ساده ای تخمین زده می شود.