سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل زارع مهرجردی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
سعیده پورجمعه – دانشکده فرش اردکان، اردکان

چکیده:

ضرورت ارتقاء استانداردهای بهداشتی در راستای افزایش سطح زندگی، سبب توجه روز افزون جامعه جهانی به مواد ضدمیکروبی شده است. یکی از گزینههای مواد ضدباکتری که دارای سازگاری با محیط زیست میباشند، رنگزاهای طبیعیمیباشند که امکان عملیات رنگرزی و تکمیل ضدباکتری را به صورت همزمان فراهم میآورند. امروزه خاصیت ضدمیکروبی برخی از رنگزاهای طبیعی همچون زردچوبه و همچنین بربرین که دارای گروههای آمونیوم چهارظرفیتی میباشد، به اثباترسیده است. هدف ما در این تحقیق، بررسی خاصیت ضدمیکروبی منسوجات رنگرزیشده با رنگزای نیل میباشد که به طور گسترده در رنگرزی کالاهای پنبهای مخصوصاً منسوجات مورد استفاده در بیمارستانها همچون ملافههای تختخوابهای بیماران مورد استفاده قرار میگیرند