سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا میرزاجانی – مدرس دانشگاه پیام نور دزفول
فرشید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

روند افزایشی ضایعات مواد غذایی یکی ازچالش های جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه می باشد به همین دلیل یکی از سیاست هیا جدی دولت ها درامر امنیت غذایی کاهش ضایعات غذایی است درواقع ضایعات سهمی از محصولات کشاورزی است کهمی توانست درسبد خانوار قراربگیرد اما به دلایلی این تصاحب سهم صورت نگرفته است پس می توان ضایعات را نوعی هزینه فرصت از دست رفته محسوب نمود که البته این فرصت رابطه و تاثیر مستقیمی برامنیت غذایی بخشی از افراد جامعه دارد یکی از عواملی که می تواند درکاهش ضایعات و بازگرداندن این هزینه به اقتصاد کشورمان و به پروسه امنیت غذایی نقش داشته باشد ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و وسعت توجه به کیفیت صنعت بسته بندی بطور اصولی و درست می باشد بلکه بتوان تا حدود نسبتا زیادی این هزینه فرصت از دست رفته را به امنیت غذایی و اقتصاد کشور بازگرداند.