سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین سلیم زاده قولنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیا
امامعلی عاشری – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:

موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات محصولات کشاورزی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایران دارد، به طوریکه حدود ۱۱ % تولید ناخالص ملی، ۲۲ % اشتغال،تامین بیش از ۱۲ % غذای جامعه، ۲۲ % صادرات غیر نفتی و ۰۹ % مواد اولیه مورد مصرف در صنعت را کشاورزی فراهم می نماید. اتلاف محصولات کشاورزی موجب خارج شدن بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی از چرخه تولید تا مصرف میشود، به طوری که بر پایه آمارهای موجود به طور متوسط ۵۲ درصد از محصولات کشاورزی در ایران و در مراحل گوناگون ضایع میشود که این خود غذای ۱۲ تا ۲۹ میلیون نفر از جمعیت کشور است. ضایعات کشاورزی در پنج مرحله کاشت، داشت، برداشت،توزیع و مصرف روی می دهد ولی قسمت عمده ضایعات در مراحل برداشت و پس از آن می باشد. با انجام مقدمات لازم جهتکاهش ضایعات در مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی سبب افزایش بهره وری و تولید در این بخش خواهد شد که موجب کاهش مهاجرت و نیز افزایش اشتغال در مهمترین بخش تولیدی کشور با حداکثر سود اقتصادی خواهد شد. همچنین با ایجاد صنایع جانبی و تبدیلی جهت استفاده از ضایعات سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، تولید محصولات نو و بکار گیری نیروی کار بیشتر خواهد شد.