سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین حیاتی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات محصولات کشاورزی یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایران دارد بطوریکه حدود ۱۸% تولید ناخالص ملی ۲۵درصد اشتغال تامین بیش از ۸۵درصد غذای جامعه و ۲۵درصد صادرات غیرنفتی و ۹۰ درصد مواد اولیه مورد مصرف درصنعت را کشاورزی فراهم می نماید اتلاف محصولات کشاورزی موجب خارج شدن بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی از چرخه تولیدتامصرف می شود بطوریکه برپایه آمارهای موجود بطور متوسط ۳۵درصد از محصولات کشاورزی درایران و درمراحل گوناگون ضایع می شود که این خود غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است ضایعات کشاورزی پنج مرحله کاشت داشت برداشت توزیع و مصرف روی میدهد ولی قسمت عمده ضایعات مربوط به مراحل برداشت و پس از آن می باشد با انجام اقدامات لازم جهت کاهش ضایعات درمراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی سبب افزایش بهره وری و تولید دراین بخش خواهد شد که موجب کاهش مهاجرت و نیز افزایش اشتغال درمهمترین بخش تولیدی کشور و با حداکثر سود اقتصادی خواهد شد.