سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا حسنخانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تبریز
راضیه حسنخانی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

تجارت محصولات کشاورزی، بنا به دلایل خاصی از اهمیت فوقالعاده زیادی برخوردار است، به نحوی که یکی از مهمترین مسائل گات( ۱۹۹۴ )، موافقتنامه کشاورزی است که مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوع مطرح در این زمینه به شمار میرود. در زمینه حمایت و حفاظت از فرآیند تولید مطلوب محصولات بیوانرژی معاهدات و کنوانسیونهای بسیاری به چشم میخورد از جمله اینکه در ۱۶ ژوئن سال ۱۹۷۲ نتایج کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست بشر در استکهلم منجر به تنظیم ی ک برنامهء زیست محیطی در این موردUNEP) شد. اهداف کنوانسیون تنوع زیستشناختی( ۱۹۹۲ )، در برگیرنده حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از اجزای آن می- باشد و کنوانسیونها و موافقتنامههای متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. لذا بایستی در این زمینه به ۲ عامل توجه نمود:-۱ حمایت و صیانت از سلامت محیط در برابر سوء استفادههای احتمالی به منظور کسب سود بیشتر-۲ حمایت از حقوق مبتکران و نوآوران در زمینه نواندیشیها و ابتکارات مرتبط با فرآوردههای بیوانرژی و استفاده صحیح و مفید از محیط مساله حائز اهمیتی که در زمینه حمایت از دستاوردهای بیوانرژی مطرح میشود بحث مالکیت این دستاوردها برای مکتشفان این ابداعات میباشد تا بدین واسطه تشویق و ترغیب و حمایتی از مبتکران در این زمینه به عمل آید.