سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – دکتری مهدسی نفت و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
عبدالمجید موحدی نیا – دکتری مهندسی نفت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هم اکنون اکثر میادین نفت و گاز ایران همانند بسیاری از میادین نفتی شناخته شده جهان در فاز تخلیه به سر می برند. با توجه به تخلیه شدن اغلب این میادین و افت فشار ناشی از آن مشکل آسیب به مخزن در اثر عملیاتهای حفاری فراتعادلی وجود دارد از آنجا که هیچگونه مطالعه جدی در این مورد صورت نگرفته است لزوم یک تحقیق عمومی حیاتی می باشد. با استفاده از گل های سازگار با سازند و حفاری فروتعادلی می توان آسیب به سازند را به حداقل رساند. در روش حفاری فروتعادلی با پائین نگه داشتن فشار سیال حفاری نسبت به فشار سازند از هرزروی سیال به درون سازند و آسیب به سازند جلوگیری می کنیم. در این تحقیق ابتدا به بررسی آسیب های ناشی از حفاری فراتعادلی که باعث آسیب به سازند می شوند، پرداخته و سپس بطورکلی مخازن مناسب برای اجرای این نوع حفاری و مخازن مناسب ایران برای انجام این نوع حفاری را شرح می دهیم.