سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

میثم فدایی واحد – دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی
محمد صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی

چکیده:

یکی از نوآوری های دههاخیر درعرصه بحثهای اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت سازمان های وابسته به دولت مانند شهرداریها و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براسا سعقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ریوی شمرده می شود امروزه صکوک به عنوان ابزاری جدید که ناشی از خلاقیت مالی و ترکیب متدولوژی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار درحال تبدیل شدن به روش مهمی برای تامین مالی درکشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی ازجمله انگلیس و آلمان است نظر به این که تامین مالی در شهرداری ها یکی از چالشهای جدی است و با توجه به محدودیت استفاده از ابزارهای تامین مالی ریوی درایران و پیش بینی روند رو به رشد فعالیت های این نهاد طبق برنامه بلندمدت شهرداریها مثلا برناهم پنج ساله شهرداری تهران نیاز به استفاده از ابزارهای تامین مالی مناسب برای پروژه های شهرداری بیش از پیش احساس می شود که این ابزارها درعین انطباق با شریعت اسلامی از جذابیت لازم برای سرمایه گذاران نیز بهره مند باشد. دراین مقاله با ارایه ایده ای نو به طراحی صکوک ترکیبی استصناع – اجاره به شرط تملیک پرداخته ایم.