مقاله صورت بندی گزاره های موجهه نزد خونجی در منطق موجهات زمانی جدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آینه معرفت از صفحه ۷۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: صورت بندی گزاره های موجهه نزد خونجی در منطق موجهات زمانی جدید
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزاره موجهه
مقاله جهت
مقاله زمان
مقاله منطق موجهات زمانی
مقاله خونجی
مقاله نیکولاس رشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاعدی فرد ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: جاهد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر به دسته بندی بی نظیر گزاره موجهه خونجی در کتاب کشف الاسرار، مراجعه کنیم با مجموعه ای ۳۴ عضوی مواجه خواهیم شد. ۱۵ گزاره از این مجموعه توسط منطق دانان پیش از خونجی بیان شده، اما ۱۹ گزاره دیگر را او افزوده است. پیگیری چگونگی صورت بندی این گزاره ها توسط خونجی این گونه می نماید که وی در صورت بندی خود ۲ گزاره را از قلم انداخته و ۳۲ گزاره دیگر را که به دو دسته اصلی (دارای ۱۳ عضو) و فرعی (دارای ۱۹ عضو) دسته بندی می شوند، صورت بندی کرده است. در بخش نخست این مقاله، به شرح و توضیح این گزاره ها پرداخته شده است.
منطق دانان جدید پس از مواجهه با گزاره موجهه، سعی کردند جهت گزاره را به صورت نمادین نمایش دهند. از جمله تلاش های صورت گرفته در این راستا، مساعی نیکولاس رشر است. اینکه می گوییم «تقریبا موفق بوده» به دلیل وجود کاستی هایی است که در این صورت بندی و دیگر صورت بندی ها وجود دارد، زیرا در گزاره موجهه علاوه بر «جهت»، قید دیگری نیز وجود دارد (در این مقاله آن را «قید زمانی» نامیده ایم) که این صورت بندی ها در نمایش آن ناموفق بوده اند. در این مقاله طرحی نو درانداخته و با نظر به اینکه زمان در قیود زمانی متغیر است، پس از تعریف متغیر «t»، صورت بندی ای به مراتب گویاتر از دیگران ارائه کرده ایم.