سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایراندخت فیاض – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سمیرا حیدری – دانش آموخته رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه ی پایدار یک مسئله ی چند بعدی است و به مدت چندین دهه است که اندیشمندان در حوزه های مختلف درباره ی آن تحقیقاتی ارائه داده اند و یکی از ویژگی های توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست است و برای آنکه نسل های بعدی نیز به این امر مهم بپردازند، لازم است که نظام آموزش و پرورش در زمینه ی آموزش درباره محیط زیست بیش از پیش فعالیت نشان دهد. مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است به صورتبندی اهداف آموزش در زمینه ی مذکور پرداخته است. طبق یافته های تحقیق می توان در آموزش درباره ی محیط زیست در سه حیطه ی دانشی، مهارتی و ارزشی اهداف را تدوین نمود.