مقاله صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های هستی شناختی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برهان نظم
مقاله نظم زمانی
مقاله نظم مکانی
مقاله تبیین علمی
مقاله سوئینبرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برهان نظم ساده ترین، قابل فهم ترین و عمومی ترین برهان بر وجود خداوند است. در طول تاریخ روایت های متعددی از این برهان ارائه شده است که از درجات متفاوتی از قوت و دقت برخوردارند. به نظر نگارندگان معقول ترین و قابل دفاع ترین روایت از این برهان، روایت «استدلال از راه بهترین تبیین» است. روایت های کلاسیک، مقایسه ای، تنظیم دقیق، پیچیدگی غیرقابل تقلیل بیوشیمیایی و اطلاعات زیست شناختی ضمن آنکه هر یک روایت هایی مستقل هستند، اما به نظر می آید اگر بتوان این روایت ها را در خدمت «استدلال از راه بهترین تبیین» درآورد، برهان نظم می تواند نقش موثرتری در اثبات وجود خدا در کنار سایر براهین ایفا کند. سوئینبرن استدلالی ارائه کرده، که نتیجه آن- به زعم وی- محتمل بودن وجود خدا را نشان می دهد. او این بار را بر دوش برهانی استقرایی گذاشته است. ریچارد سوئینبرن در تقریر این برهان با تفکیک نظم جهان به نظم زمانی و نظم مکانی و صورتبندی جدیدی از برهان طرح و تدبیر، تلاش درخوری در این راه نموده است. در این جستار سعی شده تا تقریر و روایت سوئینبرن از برهان نظم که در آثار متعدد او به انحای مختلف بیان شده است در یکجا و به صورت نظام مند تقریر شود، تا راه برای بررسی، نقد و یا تقویت آن هموارتر گردد. با جستجوی انجام گرفته این برهان تاکنون با نظامی که در این مقاله بدان پرداخته شده است، صورتبندی نشده است.