سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استاد یار دانشگاه پیام نور کرمانشاه
طیبه آسوده – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
محمد علی آسوده – کارشناسی ارشدجامعه شناسی

چکیده:

موضوع مقاله بررسی صنعت فرهنگ می باشد هدف از این مقاله بررسی مفهوم صنعت فرهنگ ،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن ، ارائه تعاریف مختلف از صنعت فرهنگ ، انواع صنایع فرهنگی ، مقایسه محصولات فرهنگی با مصنوعات تجاری ، صنعت فرهنگی و اهمیت آن ، صنایع فرهنگی در اقتصاد کشورهای رو به توسعه و اهمیت صنایع فرهنگی برای کشور ایران میب اشد روش این مقاله توصیفی و کتابخانه ای است نتایج این بررسی بیانگر آن است که صنعت فرهنگی شامل مجموعه ای از صنایع است که مواد اولیه و مضامین خود را از فرهنگ می گیرند ، هدف اقتصادی صنعت فرهنگی تبدیل فرهنگ به یک منبع اساسی و پویای ثروت است