سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهناز مدنی – کارشناس ارشددانشگاه آزاد نجف آباد
مهری اذانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه درصنعت گردشگری است که تنها بخشی ازکل این صنعت را تشکیل میدهد و بسیاری از کشورهای جهان را برآن داشته است که سرمایه گذاریهای عمده ای را به این بخش به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند این شکل از گردشگری فعالیت های فراغتی انسان را عمدتا درطبیعت امکان پذیر می سازد و موجب افزایش و قدردانی عمیق ترآنان از طبیعت می شود که درنهایت حس حفاظت و حراست از محیطهای طبیعی را درآنان برمی انگیزد و تقویت می کند آنچه که دراین نوع گردشگری اهمیت فراوان دارد موضوع پایداری است زیرا صنعت گردشگری بدون برنامه ریزی دقیق و توجه به قابلیت های بوم شناختی محلی فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را برای هر منطقه درپی خواهد داشت از جمله مهمترین جاذبه های طبیعی مناطق کویری و بیابانی هستند که حدود ۹۰ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند وجود چنین وسعتی از نواحی خشک لزوم توجه به پتانسیلهای مناطق مذکور را درزمینه صنعت اکوتوریسم و ژئوتوریسم به ویژه بیابان لوت قرارگرفته است ضروری می سازد روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی موردی و تحلیل محتوایی بوده و از یافته های این پژوهش که می توان به شناسایی برخی از استعدادها و قابلیت ها و جذابیت چشم انداز و اکوتوریسم دشت لوت اشاره نمود که با همکاری و تعامل سازمان ها و ارگانهای مرتبط با جذب توریست با توسعه و ایجاد مراکز صنعتی طبی و گردشگری درتوسعه اقتصادی کشور موثر میب اشد.