سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حمیدی – مهندس راه وساختمان

چکیده:

توسعه پایدار که از دهه ۱۹۹۰بر آن تاکیید شد جنبه ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل های آینده است. هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت های انسانی محسوب می شود و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامعو بویژه کشورهای در حال توسعه باشد. این امر بویژه در طراحی و تولید ساختمان و مسکن و صنایع مربوط به آن به دلیل سرمایه گذاری هنگفتی که روی آن انجام می گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در نخستین گام ها، به منظور استفاده هرچه مطلوب تر از امکانات و فناوری های جدید در زمینه طراحی مسکن و لوازم زندگی ضروری است، پایه علمی و کاربردی مشخصی جهت همخوانی و تنظیم اندازه ها در یک سیستم برای طراحی ، تولید ، نصب و اجرای ساختمان و اجزای آن تعیین گردد. به طوری که ضوابط ، قوانین و دستورالعمل های فنی و اجرایی بر اساس آن تدوین گردند. این مقاله بر آن است که تاثیر صنعتی سازی ساختمان را بر روند توسعه پایدار کشور و آثار توسعه صنعتی سازی ساختمان را بر محیط زیست ، اجتماع و اقتصاد کشور بیان کند و به معرفی موردی دو نوع از سیستم های ساختمان سازی صنعتی بپردازد.