سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهره فرهادی – کارشناس معماری
محمد پارسائی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

قرن حاضر دوران بکارگیری تکنولوژی های جدید درصنعت ساختمان بمنظور کاهش مصرف انرژی دردرازمدت می باشد دربین منابع مختلف انرژی انرژی خورشیدی بدلیل نامحدود بودن و عدم تخریب محیط زیست منبع بسیار مناسبی می باشد و امروزه بکارگیری انرژی خورشیدی رو به گسترش است استفاده از انرژی خورشیدی به روشهای متفاوتی صورت میگیرد ازجمله این روشها سیستم فتوولتائیک است تکنولوژی فتوولتاییک امروزه به عنوان بخش رایجی از واژه شناسی ساختمان با امکان کاربرد درساختمان های موجود و نو مطرح یشده است استفاده از این سیستم درپوشش ساختمان بسیار متنوع بوده و راه های نوینی به سوی طراحان خلاق می گشاید ایران درکمربند تابش انرژی خورشیدی واقع شده است دربسیاری نقاط به طور متوسط بیش از ۳۰۰ روز آفتابی وجود دارد دراین نوشتار به بررسی و بهینه سازی بهره برداری ازاین تکنولوژی درصنعتی سازی ساختمان های واقع دراقلیم گرم و مرطوب پرداخته شده است.