سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسامی – دکترای راه ترابری و استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
یوسف محمد زاده بیگدیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و ساخت – موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

امروزه در اجرای پروژه های ساختمانی به دلیل رشد فزاینده جمعیت به تبع نیاز مسکن ، ضرورت خارج شدن بخش ساخت و ساز از حالت سنتی و روی آوردن به روشهای نوین ساخت و صنعتی سازی را به وجود آورده است. در بسیاری از برنامه ریزی های اجرایی ساختمانی به طور عام و ساخت و تولید مسکن به صورت خاص ، سرعت عملیات اجرایی و استفاده از مصالح استاندارد نقش تعیین کننده ای در اتمام به موقع پروژه و با کیفیت مطلوب دارد. از این رو در چند سال اخیر بحث صنعتی سازی در بخش ساختمان به یکی از چالش های عمده در بخش مدیریت اجرا و بهره وری زمان تبدیل شده است. سه اصل صنعتی سازی و تولید انبوه ساختمان عبارتند از : سریع سازی ، ارزان سازی ، و رعایت استانداردها و کیفیت مناسب. در این مقاله ابتدا به معرفی صنعتی سازی ساختمان ، مزایای استفاده از این فناوری در پروژه های ساخت و پژس به نقش مدیریت پروژه در ذجرای بهینه فعالیت ها با بهره گیری از مصالح نوین در صنعت ساخت می پردازیم.