سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

احسان شریفی – معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات صندوق توسعه ملی
حمید ودادی – کارشناس صندوق توسعه ملی

چکیده:

یکی از جمله موارد قابل مشاهده تغییر در روند جهانی شدن اقتصاد تسهیل در جریان ازاد سرمایه و افزایش سرمایه گذاری های خارجی است دراین فرایند نقش ثروتهای ملی محدود به عملکرد درون مرزی نشده و به منظور افزایش ضریب گردش سرمایه های پولی و کسب بازده در بلندمدت درقالب انجام سرمایه گذاری های مولد جریان یافته و ایدهمورد انتظار به پدیده مشهود تبدیل می شود این بررسی با بهره مندی از روشش هرمنوتیک مبادرت به خوانش داده های صندوق های ثروت ملی نموده و با توجه به مبانی نظری سولو و نوگرایان دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد و عملکرد این نوع انباشت سرمایه و ورود آنها به جریان سرمایه گذاری خارجی حفظ ثروت های بین نسلی و ایفای نقش در توسعه ملی را تایید نموده است ابرام بررعایت موازین قانونی همچنین توجه و هم افزایی جمعی درا صرار بررعایت قانون که درتبیین این نوع ا ز صندوقها وضع شده است همچنین پایبندی به رسالت و علت وجودی این صندوق ها از جمله راهبردهای توفیق این نهادها به شمار می رود.