سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عمار رحمانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات موجود در روستاها نبود کار و اشتغالزایی و کارآفرینی در جامعه روستایی است.مطمئناً کشاورزی دیگر جوابگوی حجم بالای متقاضیان کار در روستا نیست و ایجاد زمینه هایی برای اشتغالزایی و کارآفرینی در روستاها امری لازم و ضروری است. با توجه به اینکه صنعتی کردن مناطق روستایی همواره مورد توجه برنامه ریزان توسعه روستایی است، لذا می توان از صنعت به عنوان کلید حل این مشکل نگریست. در شرایط کنونی و با وضع موجود روستاها، نمی توان به دنبال ایجاد صنایع عظیم در روستاها رفت زیرا این تلاشی بیهوده است و از جنبه های گوناگون صحیح و مقرون به صرفه نمی باشد. در نتیجه صنایع کوچک بهترین انتخاب برای صنعتی کردن روستاها است که این امر باعث توسعه فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی در روستاها می گردد و نتایجی چون افزایش درآمد و ارتقاء رفاه روستاییان و همچنین کاهش مهاجرتی که به لحاظ بیکاری در روستاها وجود دارد می گردد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی می باشد که پس از بررسی موضوع، مشخص شد که صنایع کوچک نقش مهمی در ایجاد فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی در روستاها دارد