سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سوسن علائی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال

چکیده:

مقوله هنر و فرهنگ از نظر بسیاری از افراد یک موضوع روشنفکری و سرگرمی محسوب می شود. نتیجه این تفکر این است که سهم هنر و فرهنگ در اقتصاد کشورها یک سهم حاشیه ای است. این بی اعتنایی به فرهنگ راتا حد زیادی می توان با فقدان ابزارهای آماری موجود برای اندازه گیری سهم بخش فرهنگ در اقتصاد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی خصوصاً در مقایسه با بخش های دیگر توجیه کرد. در حالی که بخشفرهنگ علاوه بر آنکه به ایجاد احساس تعلق و گسترش ارزش های فرهنگی- اجتماعی کمک می کند، یک بخش رشد یابنده است که با سرعتی بیش از سایر بخش های اقتصادی توسعه می یابد. بعلاوه این بخش امکانات وفرصت های شغلی بسیارمتفاوت و غالباً با مهارت های بالا را ایجاد می کند و موجب تحرک دیگر بخش های اقتصادی نیز می شود. در دهه اخیر، اندازهگیری و ثبت اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی – اقتصادی بخشفرهنگ و خصوصاً صنایع فرهنگی موجب شده است تا سهم قابل توجه آن در تحقق رشد، رقابت، اشتغال بیشتر و بهتر و توسعه پایدار و نوآوری مشخص گردد. در این مقاله تلاش گردیده است تا پس از تعریف فرهنگ وصنایع فرهنگی با ذکر برخی از آمار و اطلاعات موجود اهمیت صنایع فرهنگی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال مورد بحث قرار گیرد.