سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا آراسته – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلام

چکیده:

لزوم پرداختن به مسئله صنایع فرهنگی، دلایلى را در بر دارد که عبارتند از : قرار دادن فرهنگ در اختیار شمار بیشترى از مردم، پرداختن به صنایع فرهنگى براى خارج ساختن برنامه هاى سرگرم کنندهٔ زنده ازبن بست اقتصادی، تقاضاهاى روزافزون محلی، اعتلاء جایگاه هنرمندان آفرینش گرکه باابزارومواداولیه و با فن آورى که در آن به کار میرودرا به تعداد زیادى از مردم که از آزادى فردى انجام کار هنرى آفریننده ، لذتبرده و دنیاى اطراف را براى خودبازسازى کنند تشکیل میگردد.هر مفهوم گسترده اى از صنایع فرهنگی باید تبلیغات وچاپ را مورد نظر داشته باشد . در این زمینه از تولیدکنندگان برنامه ها و هنرمندان گرافیستمشابهى در اکثر موارد استفاده مى شود . این برنامه ها ، نیروى تصور و شیوه درک تصاویر رابه صورت یک فرهنگ تاثیرگذاردر برنامه هاى تلویزیونی، برنامه هاى رادیوئی، روزنامه ها ، مجلاّت، فیلم ، کتاب و… توسطصنعت تبلیغات وچاپ دراذهان عموم به عینیت بخشیده و تاثیرمثبت گذاشت . در این مقاله نخست هدف یک اثر هنری سپس صنایع فرهنگی و تبلیغات، صنعت چاپ، نقش تبلیغات در صنایع فرهنگی و گونه شناسی جاذبه های فرهنگ ی پرداخته شده همچنین مقاله حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه گردیده است