سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمال سلیمی – استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه کردستان

چکیده:

صنایع متداولی که می شیناسیم محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند، و مادهی اولیه آنها را طبیعت فراهم می کنند این محصولات غالبا هیچ معنا و مفهومی را به روشنی منتقل نمی کنند کنند. اما صنعت فرهنگی، ماده اولیهتولیدات خودر ا از ذوقیات احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق در فرهنگ های مختلف می گیرد؛ و آنچه ارزش این تولیدات را رقم می زند درونمایه آنهاست که یک پیام فرهنگی – معنوی را به مخاطبان خود انتقال می دهد واز این طریق برذهن روح احساسات و ادراکات آنان تاثیر میگذارد فرآورده های فرهنگی عمدتاً در زمره ی فراورده های نرم قرار میگیرند اما معمولا از طریق یک عامل انتقال می یابد یابد که ممکن است سخت افزاری باشد. مثلاًفیلم سینمایی یک فراورده ی صنعت فرهنگی است که ماهیت نرم دارد اما از طریق حاملی به نام لوح فشرده جابجا شده و به فروش می رسد به هر حال در صنعت فرهنگی باید بین حامل و محمول تفاوت قائل شویم.