سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نگار بی غم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهرام نعمتی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از، صنایع دستی نمادی از فرهنگ در توسعه اشتغال و کارآفرینی. اهداف این مقاله عبارتنداز: ۱- بررسی مفهوم صنایع فرهنگی و دسته بندی و تاثیر های این صنایع. ۲- آشنایی با مفهوم صنایع دستی از دیدگاههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. ۳- بیان ویژگی ها، نقش و اهمیت صنایع دستی در امور اقتصادی و اجتماعی. ۴- بررسی راهبرد اشتغال، کارآفرینی و بازاریابی صنایع دستی. ۵- بررسی نقش صنایع دستی در توسعهصادرات و اقتصاد ملی. ۶- نقش دولت و تشکل های غیر دولتی در احیای صنایع دستی.مطالب ارائه شده نتیجه ی بررسی و تحقیق در مطالب دانشگاهی، مقالات مرتبط و تجربیات چندین ساله در عرصه فعالیت در صنایع دستی(فرش) می باشد؛ لذا نتیجه ی بررسی در پایان نوشتار با ارائه ی گام هایی موثر در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال در صنایع دستی به پایان رسیده است.