سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد ویسیان – مرکز ملی فرش ایران، تهران
محمدابراهیم حیدری گلفزانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر

چکیده:

ابریشم خام از دو ترکیب پروتئینی فیبروئین و سریسین تش کیل شده و دارای ناخالصیهایی مانند چربی، واکس ، موادمعدنی و رنگی می باشد. صمغ گیری ابریشم درایران توسط قلیا و به روش سنتی (کلیاب) در درجه حرارتی نزدیک نقطه جوش عملمی شود . در این تحقیق نخ ابریشم ۱۶ لا با ظرافت ۱۲۶ تکس از شرکت پیله و ابریشم شمال، توسط سه روش صمغ گیری شامل آنزیمی از آنزیم ساویناز در محیط قلیایی، صابون استاندارد و قلیا از نوع کربنات سدیم و ترکیب آن با صابون استفاده گردید. بعد از عملیات صمغ گیری نمونه ها خشک و توزین گردیدند و درصد کاهش وزن تعیین و در سیستمCIE L*a*b* میزان روشنایی و سفیدی مشخص گر دید. در ادامه نمونه های صمغ گیری شده با رنگزای طبیعی روناس به روش پیش دندانه، رنگرزی و توسط دستگاهDatacolorمدل Ultra scan Xe-Lab رنگ سنجی گردید که نتایج نشان داد، بیشترین میزان قرمزی نمونه ها توسط روش قلیایی و کمترین میزان زردی توسط روش آنزیمی حاصل می گر دد. بعد از رنگرزی ثبات های شستشویی و نوری تعیین گردید که مشخص گردید روش صمغ گیری تاثیری بر ثبات ها نداشته و ثباتها در حد استاندارد می باشد.