سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرسول ارومیه ای – دکتری شیمی پلیمر
پگاه گوشه – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
الهه باباپورطاهر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، شرکت خاتم پلیمر

چکیده:

امروزه استفاده از فیلمها و پوشش های خوراکی مشتق شده از بیو پلیمرها در صنایع غذایی به دلایل زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در این تحقیق با ترکیب پلی ساکاریدهای کتیرا،زدو، کندر و سقز با پلی ساکارید نشاسته، سعی در تهیه فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیرو اصلاح و بهبود خصوصیات فیزیکو شیمیایی این فیلم ها به روش کاستینگ شده است. دراینجا از کندر آفریقایی،صمغ درخت زرد آلو )زدو(،کتیرای شاهرود استفاده شده است .همچنین سقز مصرفی از درختterebenthospistaciaاز استان آذر بایجان می باشد. فیلم ها بر پایه ی نشاسته ذرت بوده و از گلیسرول به عنوان پلاستی سایزر استفاده شده است. بررسی خواص کاربردی فیلم ها نشان می دهد که فیلم های مرکب نشاسته + ۰۳ % صمغ، بیشترین مقاومت کشش را دارا بود که از این میان نشاسته + ۰۳ %کندر نسبت به سایر فیلم ها بیشترین مقاومتکششی را داشت. در ارتباط باWVTRنشاسته + ۲۳ % کندر کمترین و نشاسته + ۰۳ %سقز بیشترین آهنگ انتقال بخار آب را داشت. در بررسی میزان حلالیت در آب نشاسته + ۲۳ %سقز در دمای ۲۵C° و نشاسته + ۲۳ %کندر در دمای ۱۰۰C° بیشترین حلالیت را داشتند