سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدی خالصی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
افشین موحدپور –
مهلا امیر –

چکیده:

صمغهای ترشحی از قدیمی ترین صمغها به شمار می روند زیرا به آسانی دردسترس بشر بودند و هنوز هم به عنوان صمغ طبیعی درصنعت کاربرد دارد صمغ عربی اصلی ترین صمغ این دسته است و خواص کاربردی ویژه ای از جمله تشکیل امولسیون فیبر تغذیه ای پریبیوتیک و ج ایگزین چربی را در مواد غذایی داراست همچنین دارای خواص انتی اکسیدانی و ضد میکروبی است صمغ کتیرا صمغ زدو و صمغ گاتی نیز خواص امولسیفایری و پایدارکنندگی دارند این صمغها هیدروکلوئیدهای جاذب محسوب میشوند که به واسطه نیروی الکترواستاتیک توانایی واکنش با ذرات کلوئیدی باردار را داشته وجذب سطح این پلیمرها می گردند تحقیقات نشان میدهد که قابلیت تشکیل و پایداری امولسیون توسط صمغ وابسته به فعالیت سطحی مولکولآن و تغییر خصوصیات رئولوژی محلول است ایران توانایی تولید صمغهای طبیعی گیاهی را داراست .