سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ذاکری – مدیرگروه پژوهشی مهندسی صنایع غذایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایر
عباس جعفری جید – گروه پژوهشی مهندسی صنایع غذایی
گلین تقوی تکیار –

چکیده:

صمغ زانتان یک پلی ساکارید طبیعی و یک بیوپلیمر صنعتی مهم است این صمغ در دهه ۱۹۵۰ دربخش توسعه و تحقیقات کاربردی وزارت کشاورزی آمریکای شمالی کشف شد صمغ زانتان اولین و مهمترین هتروپلی ساکاید باکتریایی است که بطور گسترده درصنایع گوناگون مصرف می شود دراین مقاله تولید صمغ زانتان توسط باکتری زانتاموناس کمپستریس سویه ۱۳۹۵ ATCC با استفاده از ملاس نیشکر به عنوان منبع کربن مورد بررسی قرارگرفته است پیش درمانی ملاس نیشکر و افزودن مکمل ها به محیط کشت به منظور بهبود تولید زانتان مطالعه شده است افزودن K2HPO4 به محیط کشت اثرات مثبت قابل توجهی در تولید بیومس و صمغ زانتان دارد محیط کشت در ارتباط با وجود ملاس K2HPO4 و PHا ولیه بهینه سازی شده است بیشترین مقدار صمغ زانتان ۵۳G/L بعد از ۲۴ ساعت درمحیط کشت حاوی ۱۷۵g/l ملاس و K2HPO4 4g/l و درph اولیه خنثی تولید شده است.