سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شادی شقاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
حسین فخر – استاد یار گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده:

جرایم کامپیوتری یا جرایم رایانه ای در طول دهه های اخیر آسیبهای جدی و بعضاً جبران ناپذیری بهاشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است . این جرایم به دلیل ماهیت، شیوه ها ، سرعت و گستردگی قلمرو ارتکاب آنها دارای ویژگی های خاص خود می باشند که از جمله این ویژگی ها فرامرزی بودن جرم در اغلب موارد است . وجود جنبه فرامرزی باعث بروز مسائل عدیده حقوقی از قبیل شناسایی عمل فاعل به عنوان جرم ، نحوه پیگیری ، تعقیب و تفتیش جرم و مجرم ، چگونگی رسیدگی دادگاهها به پرونده های مربوط ودر نهایت مجازات مرتکبین گردیده و قانون گذاران را بر آن داشته که برای حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از تکرار چنین جرایمی اقدام به تدوین قوانین ماهوی و شکلی مربوطه نمایند.