سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علی اژدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ؛گروه حقوق،مهاباد،ایران
ناصر اژدری – معاون شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان مراغه و مدرس دانشگاه

چکیده:

نهاد شورای حل اختلاف نهادی جوان و نوپا است. که بر اساس ماده ی ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۱ تاسیس شده است. این شورا به برخی از دعاوی مدنی وکیفری رسیدگی می کند ولی حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف بیشتر ناظر به پرونده های مدنی است. در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ مواد ۸ تا ۱۴ ودر آیین نامه اجرایی شورا مصوب ۱۳۸۸ مواد ۱۲ تا ۲۱ حدود صلاحیت این شوراها را مشخص کرده است. ولی با نگاهی گذرا به حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن بر می آید که قانونگذار عاجلانه در تصویب قانون شورا قدم برداشته است و با از قلم انداختن برخی از موارد هم مشکلاتی را برای دادگاهها و قضات و هم معضلاتی را برای اشخاصی که بهآنها مراجعه می کنند ایجاد کرده است. در این مقاله سعی شده است صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا در اصلاحات آتی، قانونگذار به رفع اشکال های آن اقدام کند.