سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر پهلوان زاده رحیمی – شرکت مهندسین مشاور روشنایی نورگستر ایران
محمدفرید حنیفی – شرکت مهندسین مشاور روشنایی نورگستر ایران
زهره حصاری – شرکت مهندسین مشاور روشنایی نورگستر ایران

چکیده:

روشنایی ویترین فروشگاه های تجاری که عمدتاً با استفاده از چراغ های هالوژن ۵۰ وات است، پتانسیل مناسبی را جه بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق به وجود آورده. تکنولوژی ساخت ۱LED به عنوان یکی از منابع قابل است جایگزین چراغ های هالوژن، روز به روز در حال پیشرفتاست و تلاش های جهانی بسیاری در راستای بهبود کیفیت چراغ هایLEDبه منظور جایگزینی با چراغ های هالوژن، صورت گرفته است. از جمله مزایایLED نسبت به هالوژن توان مصرفی بسیار کمتر همراه با طول عمر بیشتر، بهره نوری بالاتر و تنوع در رنگ نور می باشد. از معایب اصلی لامپ هایLEDبا تکنولوژی کنونی این است که شار خروجی و شدت نورLEDها نسبت به لامپ های هالوژن کمتر است. همچنین قیمت چند برابری لامپ هایLEDنسبت به لامپ های هالوژن، از مشکلات بزرگی است که در برابر استفاده گسترده ازLEDها وجود دارد. در این مقاله مط العات میدانی انجام شده در خصوص امکان جایگزینی چراغ های هالوژن ۵۰ وات با چراغ هایLED سه وات و بررسی اقتصادی ناشی از اجرای طرح فوق ارائه می گردد. در مطالعات ذکر شده ۲ نوع چراغ LEDمورد بررسی قرار گرفتند: – چرا غهایLEDبا ۶۰ عدد دیود نوری با توان کل ۳ وات – چرا غهایLED با ۳ دیود نوری پرتوان و توان کل ۳ وات در ابتدای این مطالعه میدانی، برداشت اطلاعات فیزیکی وروشنایی مجموعاً ۱۵ ویترین از ۵ صنف مختلف صورت گرفت و پس از آن با تحلیل اطلاعات فوق و ساخت یک مدل آزمایشگاهی ویترین با قابلیت تغییر ارتفاع، به مقایسه پارامترهای نوری چرا غهای هالوژن و ۲ نوع چراغLED یاد شده پرداخته شد. نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که چرا غهایLEDمیتوانند به عنوان بهترین جایگزین برای چرا غهای هالوژن مطرح شوند، ب هگون های که علاوه بر قابلیت جایگزینی با چراغ های ویترین فروشگاه ها، در روشنایی دکوراتیو منازل نیز م یتوانند جایگزین گردند. در صورتی که چرا غهای هالوژن با نسبتی خاص با لام پهایLEDتعویض گردند، می توان علاوه بر صرفه جویی حداقل ۷۵ درصدی در توان مصرفی، به شدت روشنایی معادل سیستم موجود همراه با دوره بازگشت سرمایه قابل قبول برای مشترکین دست یافت.