سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی قربان موحد – کارشناس ارشد و عضو پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
حسن بالاگر – رئیس روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

چکیده:

صرفه جویی به مفهوم مصرف چیزی به شکل درست و مناسب آن است. این مسئله برای ایجاد تعادل میان درآمد» اسراف « . و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می تواند تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشدیعنی، افزون روی و تجاوز از حد و مرزهای قانونی و طبیعی در هر کاری. اسراف کردن امری است که در آیات قرآن کریم به صراحت از آن پرهیز داده شده است؛ و به صراحت اعلام می دارد که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.همان طور که مصرف بی رویه و بی جا امری غیر عقلایی است عدم مصرف و یا کم مصرف کردن در عین نیاز همصحیح به نظر نمی رسد. در واقع آنچه در ارتباط با مصرف صحیح مطرح می گردد کم مصرف کردن نیست. بلکه مراد از اصلاح الگوی مصرف و به تبع آن صرفه جویی بهره مندی مناسب از نعمات خداوندی و استفاده حداکثری از تمامیقابلیت های هر چیزی است. در این مقاله بعد از تعارف مختلف اسراف و صرفه جویی از دیدگاه های مختلف قرآن و دین اسلام به چگونگی اصلاح الگوی مصرف از این دیدگاه ها اشاره شده است.