سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
سید مهدی شهشهان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

این مقاله روشی برای چگونگی پیش بینی صرفه جویی در انرژی برق برای کنترلهای فتوسل در روشنایی روز به کمک کنترل پرده ها پیشنهاد می کند. این روش، یک متد صرفه جویی کمتر اما واقع بینانه تر نسبت به روشهای شبیه سازی شده ی متداول ارائه می دهد. از طرف دیگر، صرف هجوی یهای پیش بینی شده، بیشتر از آنهایی هستند که توسط فاکتورهای تنظیم برق۹۰٫۱ ASHRAE پیشگویی میشوند. این روش در یک الگوی طراحی شده ی فرضی در Calgary کانادا نشان داده شد هاست. یک مطالعه مقایسه ای شبیه سازی شده با استفاده از DOE. 2 و ابزار محاسبه ی نور روز DAYSIM بر مبنای پرتو ارائه شده است.نتایج شبیه سازی حتی در موارد عدم وجود پرد هی کرکر ه ای (Venetian blind) حاکی از تفاوت قابل ملاحظه ای بین DAYSIM و DOE. 2 بودند . این اختلافات به الگوریتم های شبیه سازی و مدلهای آسمان منسوب شدند. برخلاف این تفاوت ها، در هر نوع برنامه شبیه سازی، مشاهده صرف هجویی انرژی الکتریکی بیش از دو برابر استاتیک ۱۰ % مجاز برای عوامل تنظیم برق برای کنترل روشن و خاموش توسط ۹۰٫۱ ASHRAE بودیم.