سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنوش ملکی زاده – کارشناس ارشد مهندسی معماری
ضحی ریحانی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

درطول تاریخ معماری همواره چگونگی کنترل انرژی گرمایی و تابش خورشید یکی ا زمهمترین مسائلدرطرح معماری هربنایی محسوب می شده از سویی قدم اول دربهره گیری از شرایط طبیعی هماهنگی و انطباق ساختمان ها با شرایط اقلیمی می باشد آنچه در بافت قدیمی شهرهای ایران درصرفه جویی مصرف انرژی موثر بوده وجود اصول در معماری سنتی منطبق با اقلیم و بهره گیری از مصالح مطلوب آن محیط بوده است. حال لازم است درساختمان جدید ساز شیوه هایی را تعریف کنیم تا علاوه براستفاده از مصالح ساختمانی مطلوب اقلیم با تمرکز برمسائلی همجون طراحل داخلی ساختمان و محل قرارگیری اتاق ها عایقکاری سیستمهای گرمایشی و سرمایشی روشنایی ساختمان و فضاسازی اطراف ساختمان از انرژِ به طور مطلوب استفده کنیم و از هدررفتن انرژی در ساختمان های خود به طور قابل ملاحظه ای جلوگیری کنیم دراین نوشتار توصیه هایی دررابطه با صرفه جویی درمصرف انرژی درفضاهای مسکونی با بهرهگیری از طراحی اقلیمی متداول درمعماری کهن ایرانی با توجه به کاربری های جدید ساختمانی بکارگیری مصالح بومی انرژی های مطلوب که کمترین تاثیر نامطلوب برمحیط رادارند و بهره گیری از انرژی های طبیعی غیرزیرزمینی مانند خورشید باد و … شده است.