سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن وطن نواز – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

کشور ما دارای مناطق اقلیمی متفاوتی می باشد و ویژگیهای متفاوت هر اقلیم تاثیر فراوانی درشکل گیری شهرها و ترکیب معماری این مناطق داشته است معماری سنتی و بومیایران به خوبی توانسته است همساز با اقلیم و با تکیه بر منابع طبیعی و انرژی های پاک و تجدید پذیر همچون جریان هوا نور و حرارت آفتاب علاوه بردستیابی به شرایط آسایش راه حل و شیوه های معماری مناسب را ابداع نماید از این رو با مرور راه کارهای اندیشیده شده درداین نوع معماری می توان شیوه های استفاده بهینه و موثر از انرژی های پاک را آموخت دراین مقاله سعی گردیده ویژگیهای معماری سنتی شهر همدان در اقلیم سرد براساس گونه شناسی مسکن بومی درجهت کاهش اتلاف حرارت در ساختمان کاهش تاثیر باد سرد و بهره گیری از انرژی گرمایی خورشید بررسی شود.