سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

کریم سلطان زاده – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجید دهقانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

کشور ایران از غنی ترین منابع انرژی برخوردار است اما استفاده نادرست از آنها و درواقع مصرف بی رویه سوخت های فسیلی درکشور خسارات جبران ناپذیری به بخشهای اقتصادی و همچنین محیط زیست وارد شده است بنزین مهمترین فراورده نفتی است که درداخل ایران مصرف می شود این سوخت به دلیل کاربرد گسترده درشبکه حمل و نقل کشور نقش بسیار مهمی در چرخه اقتصادی دارد و هرگونه تغییر و تحول در روند تولیدو افت تامین آن بروضعیت اقتصادی کشور موثر است بیشترین سهم مصرف بنزین دربخش حمل و نقل شهری و مربوط به خودروهای شخصی است بنابراین بیشترین توجهات برای کاهش مصرف آن باید به سمت تغییر این فرهنگ حمل و نقل جلب شود که به مقدار زیادی به بهینه سازی مصرف سوخت و مدیریت برمنابع انرژی کمک خواهد کرد حمل و نقل براساس دوچرخه الکتریکی بهترین پیشنهاد برای جایگزینی با خودروهای شخصی درسفرهای درونشهری است دراین مقاله سعی شده تا ضمن آشنایی با دوچرخه های الکتریکی و معرفی ساختار آنها به طور ویژه با جایگزینی آنها با خودروهای بنزین سوز درحمل و نقل درون شهری به بررسی اثرات اقتصادی آن درکاهش مصر فبنزین پرداخته شود و براین اساس سناریویی ارایه خوهد شد که نشان میدهد با این عمل درحمل و نقل های درون شهری روزانه بطور متوسط ۷۲۳۸۸ هزار لیتر بنزین صرفه جویی خواهد شد که بدین طریق روزانه حدود ۲۸٫۹۵۵ میلیارد ریال ذخیره سازی ریالی صورت میگیرد.