سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ثمین حجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد
سیدمصطفی خضری –
زینب عرفانی –
لیلا اسدامرجی –

چکیده:

امروزه خطرات ناشی از مواجهه با پسماندهای بیمارستانی از مسائل مهم تهدید کننده سلامتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.تغییر ساختار زباله در شهرهای بزرگ جهان به یک معضل جدی محیط زیست تبدیل شده است.ضایعات بیمارستانی به علت ماهیت تولید آنها اغلب دارای پتانسیل بالای آسیب رسانی به سلامتی محیط زیست می باشند.کمینه سازی در مسیر تولید ضایعات بیمارستانی علاوه بر کاهش حجم ضایعات و پسماندها در اغلب موارد با صرفه اقتصادی نیز همراه است. در این پژوهش با هدف کمینه سازی پسماندهای ویژه بیمارستانی به بررسی و شناخت بخش های مختلف و وضعیت آماری تولید و تفکیک ضایعات در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران پرداخته شده است. پس از انجام مطالعات در سطح بیمارستان بخش آزمایشگاه بیوشیمی این بیمارستان به علت داشتن ترکیبات سیانیدی و سولفوره در ضایعات کیت های مصرفی از بخش های حائز اهمیت برای کمینه سازی ضایعات ویژه می باشد.با تغییر فناوری موجود و استفاده از دستگاه های جدید موسوم به اکومEcom و اتوآنالایزر Auto analyzer در آزمایشگاه بیوشیمی به ترتیب ۵۵ لیتر و ۸۳ لیتر در سال در تولید ضایعات ویژه ناشی از مصرف کیت های تشخیصی قند، کلسترول، تری گلیسیرید، اوره، اسید اوریک، SGOT – SGPT – ALKP، کلسیم و فسفر کمینه سازی می گردد که صرفه اقتصادی ناشی از کاهش ضایعات دستگاه اکوم برابر ۷۴۱۰۹۶۰۰ ریال در سال و دستگاه اتوآنالایز برابر ۱۱۱۱۶۴۴۰۰ریال در سال می باشد. همچنین منفعت اقتصادی فناوری جدید اکوم و اتوآنالایزر نسبت به کل هزینه ها در سال برابر ۶۱۲۵۹۶۰۰ ریال و ۴۱۱۶۴۴۰۰ ریال می باشد. در بخش آزمایشگاه هورمون شناسی نیز در صورت استفاده از فناوری شستشوی اتومات میزان ضایعات تولیدی برابر ۱۹۸۰۰ گرم کمینه خواهد شد همچنین صرفه اقتصادی ناشی از این تغییر دستگاه برابر ۱۷۷۸۶۰۰۰ ریال در سال می باشد.