سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

چکیده:

خلیج فارس دارای ذخائر عظیم غذایی شیلاتی است و از لحاظ تنوع ز یستی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. تا نیم قرن گذشته، مروارید بهترین و باارزش ترین محصول خلیج فارس بحساب می آید اما با توسعه صنعت دو رقیب عمده، نفت و مروارید مصنوعی برای آن پیدا شد .خلیج فارس با وضعیت طبیعی خود، بهترین و مناسب ترین محیط برای پرورش مروارید می باشد، بهترین مروارید خلیج فارس در نوع خود در جهان همتا ندارد. این نوع مروارید در اطراف مجمع الجزایر بحرین، جزیره کیش، جزیره خارک و سواحل دبی را بوظبی و در منطقه بین جزیره سلامه در نزدیکی راس الجبال تا بندر کویت پیدا می شود. مروارید خلیج فارس در مقایسه با مروارید های خلیج مکزیک وسیلان و اندونزی به مراتب درفشان تر، بزرگتر و گرانبهاتر است . در گذشته تا سال ۱۳۰۰ شمسی و قبل از آن صادرات زیادی از مروارید خلیج فارس به کشورهای جهان صورت می گرفت که در حال حاضر کاهش یافته است. در سال های اخیر عوامل مختلفی از قبیل آ لودگی های ناشی از پالایشگاههای نفت وپتروشیمی، پساب های صنعتی کارخانجات حوزه خلیج، عامل طبیعی کشند قرمز و اسفنج مزاحم حفار از جنسCliona تهدید کننده وکاهش دهنده صدفهای مروارید ساز خلیج فارس بوده اند . هدف از این مطالعه اشاره به صدف های مرواری د ساز واهمیت این صدف ها در خلیج فارس می باشد