سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار، عضو هیأت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
یوسف عسکری دولت آباد – دانشجوی دکتری سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا خسروی – فوق لیسانس عمران گرایش سازه

چکیده:

تستهای پایه آزمایشگاهی به طور وسیع و به عنوان راهی برای آنالیز اجزاء مستقل و تاثیرات مقاومت بتن تحت بارگذاری به کار برده میشوند. این روش با اینکه پاسخ های واقعی سازه را انعکاس میدهد، اما در نهایت وقت گیر واز نظر نیروی انسانی و مصالح مصرفی پر هزینه است. به کار بردن نرم افزارهای کامپیوتری برای مدل کردن این اجزاء بسیار سریعتر و نهایتاً با هزینه کمتری انجام می شود. از اینرو به منظور تکمیل تحقیقات در زمینه بتن خود متراکم نیاز به استفاده از نرم افزارهای اجزا محدودی ضروری به نظر می رسد، در این تحقیق رفتار غیرخطی سه عدد تیر خمشی ساخته شده از بتن خود متراکم توسط آنالیزهای المان محدودی بررسی شده اند. این تحلیل اجزا محدود توسط نرم افزارABAQUS صورت گرفته و سپس نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار ABAQUS با نتایج آزمایشگاهی، حکایت از اختلاف ناچیز بین نتایج دارد.