سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان صادقی – پژوهشگاه نیرو، ایران
غلامحسین ظفرآبادی – پژوهشگاه نیرو، ایران
قاسم جاهدی – پژوهشگاه نیرو، ایران
مهدی دشت بیاضی – شرکت مدیریت تولید برق خیام

چکیده:

در این مقاله مدل سیستم گاورنر و کنترل توربین واحدهای گازی نیروگاه خیام بر مبنای نتایج حاصل از آزمایش های شناسایی که در نیروگاه پیاده شد، استخراج و صحت سنجی گردید. سیستم گاورنر واحدهای گازی نیروگاه خیام شامل حلقه های کنترل بار -فرکانس، درجه حرارت و سیستم سوخت رسانی می باشد. برای استخراج مدل و نیز تهیه رویه انجام آزمایش های شناسایی از اسناد و مدارک مرتبط با بخش کنترل و ابزاردقیق نیروگاه استفاده شد. در نهایت پس از انجام آزمایش های شناسایی، مدل تحلیلی استخراج شده از اسناد و مدارک توسط داده های اندازه گیری صحت سنجی و نهایی گردید. نتایج بدست آمده از شبی هساز یها نشان م ی دهد که مدل استخراجی با دقت مناسبی منطبق بر رفتار گاورنر واحدهای گازی نیروگاه خیام است.