سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا براتی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران مهندسی آب
غلامحسین اکبری – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درمیان روشهای ساده شده روندیابی سیلاب روش ماسکینگام کونژ ازجمله رایج ترین روشها می باشد دراین روش نیازی به تعیین پارامترهای مدل براساس سیلابهای گذشته نیست و پارامترهای روندیابی برمبنای ویژگیهای فیزیکی و شرایط هیدرولیکی جریان تعیینیمیگردد دراین مطالعه بررسی فروکش تاخیر و بقای جرم روش ماسکینگام کونژ درمجموع بوسیله ۲۱۶۰ آزمایش روندیابی آورده شدهاست اینازمایشات شامل روندیابی یکسری هیدروگراف های دبی فرضی برای یک بازه طویل دریک کانال مستطیلی یکنواخت با استفادها ز روش ماسکینگام کونژ و مقایسه نتایج روندیابی با حل مبنای متناظر آن که با استفاده از معادلات کامل سنت ونانت حاصل شده است می باشند.