سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر شکریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

پرش نوع B به پرشی اطلاق می شود که ابتدای آن درکانال بالا دست با شیب مثبت و انتهای طول غلطابی درکانال افقی پایین دست قرار گیرد این پرش اغلب درحوضچه های آرامش با کف افقی که درانتهای یککانال با شیب تند قرار دارد اتفاق می افتد برای پرش نوع B یک روش کاملا نظری برای حل معادله ممنتم و تعیین نسبت عمقهای مزدوج کافی نیست دراین مقاله با استفاده از اندازه گیری های ازمایشگاهی که دراین تحقیق انجام شده برخی روابط تجربی مفید قابل دسترس برای براورد نسبت عمقهای مزدوج تست شده است.