سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوالفقاری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
امیرسامان خیرخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی کریمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله سیستم حمل بار درشبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد مدل سازی شده است نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که ظرفیت شبکه نسبت به امکانات موجود درایستگاه های بارگیری وتخلیه حساس تر بوده لذا افزایش برنامه ریزی نشده ناوگان باری می تواند منجر به کاهش کارایی سیستم گردد به منظور ارزیابی کارایی از روش غیرپارامتری و استانداردی همچون DEA ازطریق دو مدل اصلی BCC,CCR دردوجهت ورودی و خروجی محور استفاده شده است و درنهایت نواحی راه آهن دروضعیت موجود با استفادها ز روش کپ لند رتبه بندی گردیده اند نتایج نشان میدهد سیستم حمل و نقل ریلی دربخش باردرحال حاضر حدود ۱۹درصد زیرظرفیت اسمی فعالیت می کند.