سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

الهام کاویانی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ک
زهرا رضایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

عصری که در آن زندگی می کنیم عصر پیچیدگی و تغییر نامیده اند سازمان ها در چنین عصری همواره در دو لبه نظم و بی نظمی قرار دارند و دائم بین دو حالت تناقض نما در رفت و آمدند صاحبنظران و تئوری پردازان علم مدیریت برای رویارویی با چنین وضعیت و شرایطی تئوری های مختلفی مانند سازمانهای یادگیرنده، سازمانهای هولوگرافیک، سازمانهای کارآفرین و تئوری آشوب ارائه داده اند دراین مقاله هدف بررسی شیوه های نوین مدیریت برای ایجاد تحول در نظام آموزشی است در ابتدا تفاوت دو واژه ای تغییر و تحول مطرح شده و در ادامه نیز مدلی را براساس روش استخوان ماهی و مدل داسزکووکوشیبرگ طراحی نموده و شیوه های نوین مدیریت به عنوان کلیدی برای ایجاد تحول در نظام آموزشی دراین مدلمورد بررسی قرارگرفته است.