سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم حقایق – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
علیرضا نژادفرهمند – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

بیش از سی سال است که رابطه انسان با جهان طبیعی، به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از بحران های محیطی، در رده مقوله های خاص و گاه آزارنده درآمده است. در سطح وسیع، موضوع هایی چون توسعه پایدار، استفاده از انرژی و محیط طبیعی، اکنون در رأس برنامه بیشتر حکومت هاست. از طرفی طراحی شهرها و ساختمان ها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط زیست را در زمین فراهم می سازد. با درنظر گیری هم پیوندی این تأثیرات، طراحی ساختمان هایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و همچنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته باشند، در زمره اصلی ترین مسئولیت های معماران قرار می گیرد. امروزه استفاده گنندگان از ساختمان، چه در منزل و چه در محیط های کاری، نیاز به آسایش و راحتی بی قید و شرط دارند. این امر خود منجر به نیازی فزاینده به انرژی در بخش خانگی و صنعتی شده است. انسان اکنون از لحاظ صرفه جویی در انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. برای اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان، امری حیاتی است. فن آوری مربوط به این هدف نیز بسیار پراهمیت است. در این راستا مقاله حاضر بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی مفاهیم پایداری و ضرورت توجه به مبحث انرژی در مقوله پایداری، راهکار های صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی را با استفاده از جدید ترین فن آوری های روز دنیا معرفی نماید