سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا رضایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
آناهیتا فرجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی شیو ه های نوین تدریس با تاکید بر چند شیوه تدریس می باشد از بدو پیدایش انسان تاکنون روشها و فنون در تعلیم و تربیت و یادگیری به عنوان امرزی مستمر و دائمی معمول و متغیر بوده است و در اعصار مختلف انسان برای سهلت یادگیری و انتقال مفاهیم از ا بزارهای مختلف استفاده می کرده است یکی از ویژگیهای انسان اثرپذیری و اثرگذاری آن در خانواده مدرسه اداره جامعه و جهان است امروزه روشهای متعددی در امر یاددهی یادگیری وجود دارد اینکه چه روشی را برای چه درسی و چه موقع به کاربرد به انتخاب معلم و توانایی وی در اجرای آن بستگی دارد معلم حرفه ای واقعی کسی است که حقیقتا در کار خود کفایت داشته باشد.