سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پریوش ملحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی برنامه درسی در هزار سوم بنابرتغییرات جامعه حاضر نظام آموزش و پرورش و چالشهای رو در روی برنامه ریزان و معلمان می پردازد این مقاله به دورنمای نظام آموزشی و رسالت و ماموریت آن در آینده می پردازد روشهای مناسبی برای اصلاح و بهسازی برنامه درسی به مدیران معلمان و دست اندرکاران ارائه میدهد که لازم است مدیران و کارکنان با خواندن و آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود بوجود آورند و بتوانند با توجه به تغییرات برنامه ریزی مناسبی را معمول و اجرا نمایند و در پایان مقاله پیشنهادهای اصلاحی برای برنامه درسی مطرح می گردد.